Doradztwo w zakupie

Firma GP Industry Support dzięki swym bogatym doświadczeniom świadczy również usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw, w których nie ma osoby odpowiedzialnej za zakup maszyn, lub firma ze względów oszczędnościowych nie stworzyła działu zajmującego się tymi kwestiami. Wiele firm poszukuje nowych dostawców maszyn, aby rozwinąć swoją działalność. W tym celu firma GP Industry Support zdecydowała się na dołączenie do swej oferty również doradztwa w zakresie zakupu maszyn lub innych urządzeń specjalistycznych.

doradztwo-w-zakupieOferta obejmuje:

  • rozpoznanie potrzeb Klienta – potrzeby te są rozpatrywane indywidualnie, a nie masowo
  • pozyskanie ofert od potencjalnych dostawców z uwzględnieniem potrzeb Klienta
  • analiza techniczna i cenowa
  • przedstawienie Klientowi najlepszych 5 ofert z sugestią wyboru (wszystkie pozyskane oferty zostaną przedstawione Klientowi – na bieżąco do wglądu lub w jednym katalogu)
  • negocjacje cenowe i techniczne z wybranym dostawcą
  • przygotowanie timing planu dla inwestycji
  • nadzór nad terminowością
  • konsulting w czasie odbiorów maszyn i linii technologicznych
  • organizacja i nadzór nad instalacja
  • odbiór końcowy u Klienta

Jak można zauważyć, oferta doradztwa przy zakupie maszyn, urządzeń i całych linii skierowana do firm, które potrzebują pomocy w zakresie kompleksowego zarządzania projektem inwestycyjnym jest bardzo kompleksowa. Zgodnie z naszą misją – świadczymy usługi rzetelnie i uczciwie, pamiętając że naszym Klientem jest firma, która nas wynajęła, a nie dostawca.

Dzięki doświadczeniu z poprzednich lat posiadamy kontakty na całym świecie, oraz posługujemy się językiem: angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Cena za usługę jest ceną zawsze do ustalenia i w zależy od wielkości inwestycji jak również złożoności procesu.


Pobierz prezentację firmy GP Industry Support