Optymalizacja procesu

Oferta ta jest skierowana do każdej firmy, która chce poprawić swoje wyniki poprzez obniżenie kosztów produkcji, zwiększenie wydajności i produktywności, OEE, lub poprzez zredukowanie kosztów produktu. Optymalizacja procesu dotyczy głównie usprawnień produkcji przez wdrożenie narzędzi Lean Manufacturing takich jak: Kaizen, Kanban, One Piece Flow. Dzięki wprowadzeniu podstawowych systemów jesteśmy w stanie pomóc i doradzić małym i średnim przedsiębiorstwom co zrobić, aby być lepszym i bardziej konkurencyjnym. Przegląd procesu zaczyna się w momencie wejścia do firmy, kiedy oceniany jest wygląd firmy pod kątem wizyt ewentualnych dostawców, jak i dokonywany jest przegląd całej produkcji.

optymalizacja-procesuWdrażamy optymalizację procesu według następujących etapów:

  • rozpoznanie charakteru firmy, problemów i potrzeb Klienta
  • wstępne uwagi
  • analiza aktualnego stanu
  • analiza potencjalnych usprawnień
  • analiza finansowa usprawnień
  • przedstawienie Klientowi potencjalnych korzyści po zmianach
  • przygotowanie timing planu
  • wdrożenie usprawnień

Pierwsze 2 etapy firma GP Industry Support wykonuje bezpłatnie, wprowadzenie następnych zależy od klienta. Bardzo często bywa, że po prezentacji Klient decyduje, że sam poprowadzi dalszy etap optymalizacji.


Pobierz prezentację firmy GP Industry Support